Zona robbanasveszelye

A robbanásveszélyes területen végzett munkákra vonatkozó adatoknak a legmagasabb biztonsági értékeket kell elérniük. Az Európai Unió ATEX-irányelve (az Atmosphères Explosibles-tõl - meghatározza azokat az alapvetõ követelményeket, amelyeket minden terméknek el kell végeznie a robbanásveszélyes területeken való használatra.

Számos szabvány kombinálva van ezzel az információval, amely konkrét követelményeket ad a konkrét termékek tekintetében. A feltételek, amelyekre az irányelv vagy a szabványok nem vonatkoznak, az egyes tagállamokban mûködõ belsõ szabályozások hatálya alá tartozhatnak. Ezek a szabályok azonban nem térhetnek el az elvtõl, és nem emelhetik meg a követelményeit. Mivel az ATEX 94/9 / EC irányelv elõírja a CE-jelölést. Az Ex szimbólummal jelölt "ATEX" terméket a gyártónak elõzetesen meg kellett jelölnie a CE-jelöléssel, és a kiválasztott bejelentett vállalat alapvetõ részvételével meg kellett felelnie a megfelelõségértékelési eljárásnak.A huszadik század elején, amikor a szénbányáknak nem volt nagy jelentõsége a megfelelõ gépolajok használatának, akkor sok tûz és robbanás történt az éghetõ olajok és a metántermelés alapján. Mivel szükség van a találmányok anyjára, ezért sok baleset után különbözõ olajszabványokat, vízolajokat alkalmaztunk, amelyek nem növelték a metán robbanás hatását. Az enyémfejlesztés további aspektusában szellõztetõ eszközöket, riasztókat és metánszûrõket alkalmaztak. A választott modell számos olyan megerõsítés közül fontos, hogy a kezdeti fenyegetés hatására gyakorolt hatásokra vonatkozó általános normákra való áttérés minden munkáltató és munkavállaló eredeti kötelessége. Ennek a célnak a kezelése mind veszteséget, mind anyagot okoz.Az ATEKS, amint azt meghatározza, nem az Európai Unió találmánya, hanem a változások vektorja, amely a terven a fenyegetések kiküszöbölését eredményezi. Az univerzálisan elfogadott biztonsági elõírások kezelése fontos eleme a létezés megõrzésének. Bár a balesetek ritkán tûnnek fel, a fõ okok mindig az, hogy gyorsan elvégezzék a munkát, nem csatlakoznak a szabványokhoz stb.Az ATEX-információk megfizetése és az ahhoz kapcsolódó mennyiségek a gyártási és bányászati iparágak alapvetõ követelményei, valamint a robbanásveszélyes területhez kapcsolódó szolgáltatások (beleértve az üzemanyag-elosztást is stb. Ne feledd! Ne csak a jó színvonalú anyagok használatába kerüljön, hanem gondolja át a hibáinak következményeit!