Termelesi uzemek i awa

Az egyik fontos dolog, amit minden termelési üzemnek kötelessége gondoskodnia, a megfelelõ, jó és bevált mód megtervezése annak érdekében, hogy megvédje a környezetet a füstgázzal bejutó szennyezõdésektõl. Minden olyan gyártóüzlet, amelynek tevékenysége veszélyezteti az emberi egészségre veszélyes és rossz anyagokat, amelyek az ún ipari hulladék, köteles megfelelõ védõgépet biztosítani, amely lehetõvé teszi a jó porelszívó rendszert.

A porelszívó rendszerek számítanak arra a lehetõségre, hogy megkülönböztessék a káros anyagokat az utolsó, a kipufogógázban lévõ por és mérgezõ gázok között, és megakadályozzák, hogy belépjenek a légkörbe. Az utolsó végén speciális ipari porgyûjtõk játszanak. Olyan speciális szûrõket mutatnak be, amelyek nehéz és káros anyagokat fogyasztanak, megakadályozzák, hogy egy jól elhelyezett tartályban fogyasszák el õket, amelyek tartalmát speciális ártalmatlanításnak vetik alá, a természetes környezet káros interferenciája nélkül. Az ipari szennyezõdésmentesítõ rendszer mind a környezetet védi, ha megakadályozza a mérgezõ porok és hajtások levegõbe jutását, amikor az iroda és az alkalmazottak helyzete figyelhetõ meg. Egy jól megtervezett porelszívó rendszer biztosítja a munka teljes biztonságát és higiéniáját. Az ilyen kamerák egyik legértékesebb tulajdonsága, hogy a levegõt a nagyon káros szén-dioxid belépése elõtt tárolja. Ahhoz, hogy hatékonyan blokkolja a kibocsátását, a porelszívó rendszer az úgynevezett jelenséget használja kriogenesis, amely a gáz radikális hûtésével mûködik. Az elsõ fázisban azonban a füstgázt összenyomni kell, majd lehûteni, hogy a szén-dioxid elválasztható legyen a gáztól.