Pollen allergia

A termelési technológiai folyamatokat a szennyezõanyag-kibocsátás kíséri, különösen a nyersanyagok kitermelése, zúzás, õrlés, keverés és szûrés során. A zaj mellett az ipari porok a legnagyobb egészségügyi kockázatot jelentik az emberek számára, akik ilyen helyen járnak.

Az egészségért járó nyereség miatt a port a következõképpen osztjuk fel:- irritáló por,- mérgezõ por,- allergén porok,- rákkeltõ por,- rostos por.A szemcsés szennyezõ anyagokat kibocsátó háttér alappozíciója a saját és kollektív porvédelme révén hatékony megelõzés.Az egyéni védelem a következõket tartalmazza:- egyszeri használatú légzõkészülék,- félmaszkok cserélhetõ szûrõkkel és abszorberekkel, \ t- cserélhetõ szûrõkkel és abszorberekkel ellátott játékok,- sisakok és védõburkolatok.A kollektív porvédelem magában foglalja a levegõztetõ és szellõztetõ rendszereket, az állomás porelszívó rendszereit, a szabadon álló fúvókat és ventilátorokat.Az elszívó eszközöket száraz és nedves porgyûjtõkbe osztjuk.A leggyakrabban használt porgyûjtõk a következõk: telepítési kamrák, szûrõosztályú porgyûjtõk, ciklonok és multiciklonok, elektrosztatikus kicsapók, nedves porgyûjtõk.Az üledékkamrák a legelterjedtebb porgyûjtõkbõl származó, alacsony építési költségû ital. Ennek a kijáratnak az elõnye a poreltávolítás alacsony hatékonysága, és gyakran kombinálva különbözõ porgyûjtõkkel. A szûrési szûrõket nagyon komoly hatásfok jellemzi. A kerámia- és kohászati iparban használják a nagyon drága porelszívási módszereket. A nedves porgyûjtõk a vízben használják a felszabaduló por semlegesítését. A mellékhatás a szennyezõ anyagoknak a folyadékba való átvitelébõl eredõ szennyvíz. Speciális, egyedi megoldásokat kívánnak használni potenciálisan robbanásveszélyes területeken, amelyekre az ATEX tanúsítvánnyal kell rendelkezni.A porelszívó berendezés megválasztása az iparágból és egy adott veszélybõl származik.