Nyilvantartast vezet a jarmuvekrol

A kétezer-tizenhatodik évben a pénztárgép szerkezetében az internetes eszközön keresztül történõ nyilvántartásba vétel kötelezettsége minden olyan vállalkozó számára érdekes lesz, aki pénzügyi kampányt folytat, és az eladók, akik örömmel segítenek a bejegyzett üzleti tevékenységet nem igénylõ szervezeteknek és egyösszegû gazdáknak. A fiskális összegû vasutakat fokozatosan szervezik.

A törvényhozó a két tizennegyedik évben eltörölte a gazdasági szereplõknek a szervezetek elektronikus nyilvántartásának vezetésére vonatkozó kötelezettségét, amely között a szabályok súlyos megsértését jegyezte meg. Ezek a jogsértések fõként a kampányok tényleges forgalmának a húszezer forgalom körébe illeszkedõ alulértékelésébõl adódtak, amelyek esetében nem volt köteles a postafiókot használó áruk és szolgáltatások nyilvántartása, valamint a bevételek kezelésére. Az iparágak, amelyek a Pénzügyminisztérium szerint leggyakrabban felismerték ezt a fajta szabálytalanságot, autóipari mûhelyek, gépjármû-diagnosztikai állomások, orvosok, fogorvosok, fodrászok és étkezdék kerültek vissza az oktatási intézmények helyszínére és ezekre az irányított pozíciókra. A jogalkotó azt is állítja, hogy a nyilvántartásba vett üzleti tevékenységet nem nyújtó fogyasztók számára szolgáltatást nyújtó minden gazdasági egység forgalmának rögzítése az átalánydíjas mezõgazdasági termelõk számára megfelelõ lépés lesz az átláthatóság és a piac vonzerejének növelése érdekében, valamint lehetõvé teszi jogaik hatékonyabb és könnyebb végrehajtását a fogyasztói bíróság elõtt. A rendelet negyedik bekezdése értelmében a gumiabroncsok cseréjére, mûszaki kérdésekre és konzultációkra, valamint adótanácsadókra, fodrászokra és kozmetikusokra szolgáltatást nyújtó intézmények kötelesek voltak azonnal a pénztárgépet a 2000. január elsõ napjával, a tizenhetedik évvel együtt telepíteni. Ezekben az esetekben a különleges szabályozások hatálya alá nem tartozó vállalkozók a pénztárgép telepítésekor a húszezer zlotys határérték túllépésétõl számított két hónap.