Adopenztarak ertekesitese

A pénztárgépek és adónyomtatók elektronikus példányban történõ értékesítése egyre népszerûbbé válik, ami azt jelenti, hogy növekszik az utolsó kormányzati színvonal iránti igény. Ezért a pénztárgép sajátossága, hogy adóbevételeket ad. Rendkívül szokatlannak tartja, mert a rendeleteknek megfelelõen öt évre kötelezõvé vált a bevételek tárolása. Bár a másolatok mentésének nagyon jól ismert módja az, hogy egy régi papírpénztárban tárolják õket, az új eszközök most már lehetõvé teszik az elektronikus feljegyzéseket. Érdemes egy ilyen pénztárgépet vagy adónyomtatót egy elektronikus adathordozóval csökkenteni?

Az adóbevételek és az egyszerû módszerek másolatainak tárolására vonatkozó kötelezettségMinden vállalkozónál pénztárgépet használó vállalkozó felelõs a bevételek másolatainak tárolásáért öt évig, és ez a szakasz a fizetési határidõ lejártának évének végétõl számít. A fiskális ellenõrzés során ellenõrizhetõ, hogy az adózó megfelelõen tartja-e a biztonsági másolatokat, mivel az öt év lejárta elõtt a könyvvizsgáló bármikor kérheti a bevételek másolatát. A készpénz kiválasztása az utolsó lépésben nagyon fontos. Jelenleg olyan adórendszereket használnak, amelyek fehér struktúrájú internetes struktúrában vagy annál több pénzügyi bevétel másolatát mentik.

Hagyományos rögzítési módszerA sikerekben a hagyományos felvételi formák papírra kerülnek. Ezért azon a tényen alapul, hogy egy adott készpénzgyûjtõn kinyomtatják a bevételek eredeti példányait, amelyeket az ügyfelek a vásárlás után használnak, míg a többi tekercsben ezeket a dokumentumokat másolják. Miután elmentette a tekercset az összes összegbe, azt ki kell venni és át kell vinni a cég archívumába.

Elektronikus másolatA modern pénztárgépek és adónyomtatók esetében csak egy papírtekercs és egy elektronikus másolat áll rendelkezésre, melynek köszönhetõen a memóriakártyák elektronikus adatainak helyzete esetén a bevételek másolatait ajánljuk. Az oldal kapacitása nagyszerû, és elegendõ a pénztárgép használatának teljes idõtartamára.

Az elektromos pénztárgépek használatának elõnyeiA pénzügyi bevételek elektronikus másolatával ellátott pénztárgépek sokkal olcsóbbak, mivel nincs szükség a papírtekercsek cseréjére. Ezek az eszközök sokkal kisebbek, mert egy adott nyomtatási mechanizmussal és egyedi tekercskel vannak felszerelve. Az utóbbiak ezért rendkívül mobilak, amint azt a postai mobil pénztárgép is példázza.Az utolsó eszközminõségre helyezve eltûnik az a probléma, hogy egy egész papírcsomagot tárolunk a bevételek másolatával. Nem kell attól félni, hogy elveszíted õket, mert nem fognak elhalványulni vagy elhomályosodni, ha általában nem léteznek a hagyományos papírtekercsek sikerében. A pénzügyi ellenõrzés során nem volt több stressz az adatkezelõ olvashatóságának hiánya miatt, és a papírtekercset visszaadta. Ez a fajta pénztárgép lehetõvé teszi, hogy bármilyen számú biztonsági mentést készítsen. Fontos, hogy ezt a fontos információt megõrizzük, és archiváljuk az egyes adathordozókra, melynek köszönhetõen a biztonság szintje nagyon magas.